Gade - sogn i København

Svend VenvedsvejSogn
1940Simon Peter