Gade - sogn i København

SyndergårdsgadeSogn
1916Vor Frue
1940Christiansborg Slot