Gade - sogn i København

TårnblæservejSogn
1940Bispebjerg - Grundtvigskirken