Gade - sogn i København

TåsingegadeSogn
1940Sankt Jakob
Tåsingegade
Før 1925 se også Adolphsensgade