Gade - sogn i København

TømrergadeSogn
1870Sankt Johannes
1880Sankt Johannes
1890Helligkors
1906Helligkors
1916Helligkors
1940Bethlehem
Tømrergade hører til
Udenbys Vester kvarter