Gade - sogn i København

Thomas J. AhlmannsalleSogn
1906Hellerup