Gade - sogn i København

TikøbgadeSogn
1940Kapernaum