Gade - sogn i København

TinggårdenSogn
1940Sundby