Gade - sogn i København

ToftegårdspladsSogn
1940Valby