Gade - sogn i København

VæbnervejSogn
1940Bispebjerg - Grundtvigskirken