Gade - sogn i København

VængeleddetSogn
1940Husum