Gade - sogn i København

Ved ElthamSogn
1940Hellerup