Gade - sogn i København

Ved VoldgravenSogn
1940Rødovre