Gade - sogn i København

VejrøgadeSogn
1916Absalon
1940Sankt Jakob