Gade - sogn i København

VesterfælledvejSogn
1870Frederiksberg
1880Frederiksberg
1890Sankt Matthæus
1906Kristkirken
1916Kristkirken
1940Enghave
1940Kristkirken