Gade - sogn i København

VesterløkkenSogn
1940Husum
Vesterløkken
før 1927 se også Hamletsalle