Gade - sogn i København

VesterløkkenSogn
1940Husum
Vesterløkken
Før 1927 se også Hamletsalle