Gade - sogn i København

VingårdsalleSogn
1940Maglegård