Gade - sogn i København

Ved Christianshavns VoldSogn
1916Christians